Dokumenty a postup pro svatbu na Bali

Postup a dokumenty pro právně platnou svatbu na Bali –  s námi již od roku 2008

Svatba na Bali s českou asistencí v pohodě a bez stresu.

Na Bali je možná buď svatba symbolická (tedy bez legalit), nebo svatba oficiální civilní či církevní, která je pak v Indonésii ověřena apostilou a je platná v České republice nebo na Slovensku, podle vašeho občanství.

Svatba na Bali může být civilní, nebo církevní. Místní zajímavostí je, že svatba má vždy průběh svatby církevní (např. buddhistické), i když se jedná o civilní obřad.

Snoubenci si proto vybírají variantu svatbu civilní (doporučujeme pak ve variantě protestantská nebo buddhistická) nebo katolickou (která má náročnější přípravy).

Snoubenci si připravují dokumenty v Čr/SR pro svatbu na Bali podle pokynů. Legality v Indonésii zajišťujeme za Vás.

Sňatek v Indonésii musí být uzavřen v souladu se zákony této země. Je proto třeba, aby budoucí manželé byli stejného vyznání nebo se alespoň po dobu obřadu k jednomu z pěti náboženství uznávaných v Indonésii přiklonili (protestantské, katolické, muslimské, hinduistické nebo buddhistické). Během svatby se uskuteční dva typy obřadů: první bude náboženský obřad a po něm bude následovat civilní obřad. Pokud jste ateisté, doporučujeme se přiklonit k protestantskému obřadu, který lze uskutečnit kdekoliv (v resortu, na pláži…) a není potřeba vyřizovat žádné další dokumenty nebo se oddávat v kostele.

Po obřadu obdržíte dva certifikáty. Jeden od církve a druhý od občanského registru. Dokumenty Vám budeme v Indonésii superlegalizovat a do 2 měsíců od svatby Vám je zašleme do ČR/SR. Superlegalizovaný oddací list je nutno nechat úředně přeložit do češtiny/slovenštiny a zaslat se žádostí o zapsání sňatku na Zvláštní matriku v Brně / Osobitnou matriku v Bratislavě, která je příslušná pro zápis matričních událostí vzniklých v cizině.

Aby byla svatba právně platná, snoubenci nám musí dodat připravené dokumenty nejpozději 30 dnů před odletem na Bali.
Pro církevní katolickou svatbu na Bali je nutné začít připravovat dokumenty nejpozději 3 měsíce před termínem svatby.

Postup pro právně platnou svatbu na Bali se neustále mění. Sledujeme vždy aktuální podmínky pro svatbu našich klientů. Informujte se u nás.

svatební balíček Romance pro symbolickou svatbu na Bali
Symbolický obřad

Svatba na pláži na Balibalíček Romance

svatební balíček pro právně platnou civilní a církevní svatbu na pláži Eternity Silver
Civilní a církevní obřad

Svatba na pláži na Balibalíček Eternity Silver

svatební balíček pro právně platnou civilní a církevní svatbu na pláži Eternity Golden
Civilní a církevní obřad

Svatba na pláži na Balibalíček Eternity Golden

YachtWedding – vše pro svatbu na Bali již od roku 2008


Na co si dát pozor nejen u dokumentů pro svatbu na Bali?​

Podívejte se na rozhovor s našim ředitelem a zakladatelem Petrem Ulrichem o některých základních věcech, které byste měli vědět nejen při plánování svatby na Bali.


Shrnutí dokumentů pro právně platnou svatbu na Bali:

 • Platné cestovní pasy (min. 6 měsíců od vstupu do Indonésie)
 • Rodné listy ve formátu A4
 • Vysvědčení o právní způsobilosti (vydává matrika)
 • Ověření těchto dokumentů příslušným krajským úřadem
 • Ověření těchto dokumentů na Ministerstvu zahraničních věcí
 • Rodné listy + ostatní dokumenty je třeba nechat přeložit do indonéštiny soudním překladatelem
 • Vše doručit na indonéskou ambasádu pro závěrečné potvrzení (trvá to 2-3 dny)
 • Kopie pasů 2 svědků (pokud máte vlastní svědky)
 • 8 ks společných fotografií snoubenců ve formátu 6x4cm s modrým pozadím, kdy je budoucí ženich na fotografii na pravé straně a musí mít na sobě košili, nebo alespoň tričko s límečkem
 • Kopie rozsudku o rozvodu s datem nabytí platnosti (v případě, že jste rozvedeni)
 • Kopie úmrtního listu partnera (v případě úmrtí předchozího manžela).

To je vše, co potřebujete pro civilní svatbu protestantskou (kterou doporučujeme, protože je na legality nejjednodušší) a buddhistickou na Bali.

V případě katolické svatby na Bali si musíte připravit tyto dokumenty navíc:

 • Kopii křestního listu
 • Církevní ověření od kněze
 • Potvrzení od kněze, že nevěsta/ženich je svobodná/ý
 • Kopii rozsudku o rozvodu (pokud jste rozvedeni). Pokud jste oba katolíci a jeden z Vás je již rozvedený, nelze katolickou církevní svatbu uskutečnit.
  Certifikát o absolvování předsvatebního kurzu od Vašeho kněze
 • Originální pověřovací dopis od kněze v ČR/SR pro kněze na Bali o tom, že neexistují žádné námitky, aby jmenovaný mohl podstoupit legální svatbu na Bali.

Podrobný popis pro přípravu dokumentů pro svatbu na Bali:

 1. Na městském úřadě oddělení matriky v místě Vašeho narození zažádáte o nový rodný list – jeho aktuální výpis, který nesmí být starší 6 měsíců do termínu svatby (je to aktuální kopie, musí být ve formátu A4). Správní poplatek činí 100Kč.
 2. Dále na městském úřadě oddělení matriky v místě Vašeho trvalého bydliště zažádáte o Vysvědčení o právní způsobilosti, které nesmí být starší 6 měsíců do termínu svatby. Správní poplatek činí 500Kč.
 3. Pokud jste rozvedení, potřebujete pravomocný rozsudek o rozvodu s datem nabytí platnosti.
 4. V případě úmrtí bývalého manžela/manželky je pak třeba úmrtní list – notářsky ověřená kopie.

Na krajském úřadě (oddělení matriky) necháte kopii rodného listu a vysvědčení o právní způsobilosti ověřit. Vždy se jedná o krajský úřad, pod který přísluší matrika, která Vám dokument vystavila.

S potvrzenými dokumenty z krajského úřadu se vydejte na Ministerstvo zahraničních věcí (Konzulární oddělení, Hradčanské nám. 5, Praha 1 – Hradčany), které Vám je potvrdí superlegalizací. To proběhne stejně jako na matrice na počkání a jsou k tomu potřeba 4 stokorunové kolky (jeden na každý dokument pro 2 snoubence), které zakoupíte na kterékoliv poště.

Superlegalizované dokumenty společně s kopiemi cestovních pasů necháte přeložit soudnímu překladateli/-ce (cca 1.600,- Kč/ osobu) do indonéštiny a angličtiny.

Na vyžádání Vám doporučíme soudní překladatele.

Kopie těchto dokumentů nám pak zašlete emailem. Originály přivezete s sebou na Bali a předáte je na místě svatebnímu koordinátorovi.

Výše uvedené poplatky a ceny překladů se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Postup pro právně platnou svatbu na Bali se neustále mění. Sledujeme vždy aktuální podmínky a pro svatbu našich klientů. Informujte se u nás.

Inspirujte se našimi zákazníky

již od roku 2008

Reference Kalifornie, USA
Reference Řecko, Santorini
Reference Řecko, Zakynthos, Cameo
Reference Řecko, Peloponés
Reference Řecko, Zakynthos, Cameo
Reference Řecko, Zakynthos
Reference Řecko, Santorini
Reference Mauricus
Reference Řecko, Zakynthos
Reference Bali
Reference Řecko, Rhodos
Reference Srí Lanka
Reference Havaj, Maui
Reference Chorvatsko, Istrie
Reference Havaj, Maui
Reference Karibik, BVI, jachta
Reference Florida, Key West
Reference Chorvatsko, Istrie
Reference Chorvatsko, Dalmácie
Reference Chorvatsko, Dalmácie
Reference Chorvatsko, Dalmácie
Reference Itálie, Řím
Reference Chorvatsko, jachta
Reference Itálie, Řím
Reference Itálie, Benátky
Reference Mauricius
Reference Itálie, Lago di Garda
Reference Itálie, Lago di Garda
Reference Maledivy
Reference Maledivy
Reference Itálie, Verona
Reference Chorvatsko, Trogir
Reference Řecko, Santorini
Reference Chorvatsko, Šibenik
Reference Dominikánská republika
Reference Itálie, Toskánsko
Reference Itálie, Bibione
Reference Mauricius
Reference Chorvatsko, Dalmácie
Reference Chorvatsko, Trogir
Reference Chorvatsko, Trogir
Reference Itálie, Benátky
Reference Itálie, Bibione
Reference Itálie, Řím
Reference Itálie, Řím
Reference Mauricius
Reference Řecko, Zakynthos, Cameo
Reference Řecko, Thassos
Reference Řecko, Thassos
Reference Řecko, Thassos
Reference Řecko, Zakynthos
previous arrow
next arrow