Postup pro právně platnou svatbu v Dominikánské republice

Vše pro právně platnou svatbu v Dominikánské republice – s námi již od roku 2008

V Dominikánské republice je možná buď svatba symbolická (zde se vyžaduje pouze oddací list po svatbě v Čechách či na Slovensku), nebo svatba oficiální civilní, která je pak v Dominikánské republice ověřena apostillou a je platná v České republice i na Slovensku.

V Dominikánské republice mnoho resortů nabízí svatební balíčky, ale nezajišťují již dořešení legalit nezbytných pro to, aby oddací list uznaly i české a slovenské úřady. Mnohé resorty nezajistí ani oficiálního oddávajícího soudce. Proto tyto legality zajišťujeme extra k svatebním balíčkům, aby vaše svatba v Dominikánské republice byla právně platná.

K servisu legalit si také můžete objednat českou asistenci pro svatební obřad.

svatba Now Larimar Punta Cana
Symbolický a civilní

Svatba na pláži v Punta Cana Now Larimar

svatba v Dominikánské republice
Civilní obřad

Svatba na pláži v Punta Cana Bávaro Princess

Svatba v Princess Punta Cana
Civilní obřad

Svatba na pláži v Punta Cana Princess Punta Cana

YachtWedding – vše pro svatbu v Dominikánské republice již od roku 2008


Na co si dát pozor nejen u dokumentů pro svatbu v Dominikánské republice?​

Podívejte se na rozhovor s našim ředitelem a zakladatelem Petrem Ulrichem o některých základních věcech, které byste měli vědět při plánování nejen svatby v Dominikánské republice.


Dokumenty potřebné k oficiální svatbě v Dominikánské republice:

1) Snoubenci si musí vyřídit doklad o stavu (svobodní/rozvedeni/ovdovělí).
Pro české občany je to tzv. Vysvědčení o právní způsobilosti, které vám za poplatek 500Kč vydá příslušný matriční úřad v místě vašeho trvalého bydliště.
Tento dokument je nutné následně ověřit krajským úřadem nadřazeným matrice, která jej vydala, případně úřadem s rozšířenou působností.
Slovenská republika nemá tento dokument, proto si slovenští občané vyřizují čestné prohlášení o rodinném stavu u notáře.
Zadní stranu tohoto prohlášení je třeba opatřit razítkem apostile, které dává příslušný Krajský soud (poplatek 10EUR)

2) Snoubenci si musí vyřídit duplikát rodného listu s aktuálním datem, který za poplatek (100Kč v ČR / 10EUR v SR) vydá rodná matrika.
Čeští občané následně tento dokument nechají ověřit krajským úřadem nadřazeným matrice, která jej vydala, případně úřadem s rozšířenou působností.
Slovenští občané následně nechají zadní stranu rodného listu opatřit razítkem apostile, které dává příslušný Krajský úřad nebo Obvodní úřad – Odbor všeobecné vnitřní zprávy (poplatek 10EUR).

3) Jste-li rozvedeni, je třeba připojit odpovídající dokument, tedy notářsky ověřenou kopii Rozsudku o rozvodu předchozího manželství. Ověřená kopie musí mít podpis notáře nebo osoby k vydání zmocněné, jejíž podpis je evidovaný na Ministerstvu spravedlnosti pro účely vydání apostily. Pokud má Rozsudek o rozvodu více stran, doporučujeme si na příslušném Okresním soudu vyžádat jen krátké potvrzení o rozvodu s nejdůležitějšími údaji (jména a data obou rozvedených, datum a místo rozvodu, razítko a podpis příslušného soudu). Upozorňujeme, že na toto potvrzení neexistuje žádný předpisový vzor a jeho vydání většinou závisí na ochotě úředníků.

4) Jste-li ovdovělí, je třeba připojit odpovídající dokument, tedy notářsky ověřenou kopii úmrtního listu zesnulého manžela/manželky.

5) Barevné kopie pasů snoubenců a jejich svědků (platné minimálně 6 měsíců po vašem návratu z Dominikánské republiky). Pokud nemáte svědky své, zajistíme vám je.

Čeští občané si tyto výše uvedené dokumenty pro svatbu v Dominikánské republice (kromě pasů) musí nechat ověřit apostilou na Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. Poplatek za apostilu v ČR činí 100Kč kolek pro 1 dokument.

Slovenským občanům apostilu udělí příslušný krajský či obvodní úřad (viz výše).

Následně snoubenci nechají dokumenty přeložit soudním překladatelem do španělštiny (doporučíme vám překladatele za dobrou cenu).

Dokumenty pro svatbu v Dominikánské republice se zasílají v kopii do destinace cca 2 měsíce před obřadem (nebo dle dohody s resortem a úřady). Originály si snoubenci vezou s sebou. O této věci vás vždy informujeme.

Po svatbě v Dominikánské republice je pro oddací list třeba zajistit apostilu. Poté je oddací list z Dominikánské republiky zaslán na vaši adresu, cca 2-3 měsíce po obřadu.

Následně si novomanželé nechají přeložit oddací list soudním překladatelem do češtiny/slovenštiny.

Nakonec se s tímto ověřeným oddacím listem novomanželé osobně dostaví na matriku v místě bydliště, kde oddací list s překladem a ověřeními odevzdají. Přitom úřadu oznámí, kde a kdy se svatba konala a údaje svědků.

Na základě toho vám pak česká Zvláštní matrika v Brně a slovenská Osobitná matrika na Slovensku vydá český / slovenský oddací list.

Upozorňujeme, že postup pro právně platný sňatek se dle vůle úřadů může změnit, stejně tak i výše uvedené správní poplatky úřadů.

Alternativou pro právně platnou svatbu je symbolický obřad, který se koná bez legalit. Snoubenci si před odletem do Dominikánské republiky zajistí obřad na úřadě v ČR či SR a předloží následně oddací list. Na základě toho můžete využít benefity pro novomanžele (každý resort má své benefity a svá kritéria pro jejich poskytnutí, např. nejpozději 6 měsíců po obřadu) a také mít svůj romantický svatební obřad v Dominikánské republice jako symbolický.

Inspirujte se našimi zákazníky

již od roku 2008

Reference Kalifornie, USA
Reference Řecko, Santorini
Reference Řecko, Zakynthos, Cameo
Reference Řecko, Peloponés
Reference Řecko, Zakynthos, Cameo
Reference Řecko, Zakynthos
Reference Řecko, Santorini
Reference Mauricus
Reference Řecko, Zakynthos
Reference Bali
Reference Řecko, Rhodos
Reference Srí Lanka
Reference Havaj, Maui
Reference Chorvatsko, Istrie
Reference Havaj, Maui
Reference Karibik, BVI, jachta
Reference Florida, Key West
Reference Chorvatsko, Istrie
Reference Chorvatsko, Dalmácie
Reference Chorvatsko, Dalmácie
Reference Chorvatsko, Dalmácie
Reference Itálie, Řím
Reference Chorvatsko, jachta
Reference Itálie, Řím
Reference Itálie, Benátky
Reference Mauricius
Reference Itálie, Lago di Garda
Reference Itálie, Lago di Garda
Reference Maledivy
Reference Maledivy
Reference Itálie, Verona
Reference Chorvatsko, Trogir
Reference Řecko, Santorini
Reference Chorvatsko, Šibenik
Reference Dominikánská republika
Reference Itálie, Toskánsko
Reference Itálie, Bibione
Reference Mauricius
Reference Chorvatsko, Dalmácie
Reference Chorvatsko, Trogir
Reference Chorvatsko, Trogir
Reference Itálie, Benátky
Reference Itálie, Bibione
Reference Itálie, Řím
Reference Itálie, Řím
Reference Mauricius
Reference Řecko, Zakynthos, Cameo
Reference Řecko, Thassos
Reference Řecko, Thassos
Reference Řecko, Thassos
Reference Řecko, Zakynthos
previous arrow
next arrow